Booking.com

Booking.com

Favorite Links

Monday, July 8, 2019

潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛

文章日期:2019年7月8日

【明報專訊】在剛過去的6月份,由於香港發生了的事,我真係無乜心機炒股票,况且細價股也無乜鑊氣,大部分都炒唔起,就算我有合眾會的支持,每周兩次由周顯大師及一眾有料到的門生,分享他們的獨到心得及股票貼士,要贏錢也不容易。所以整個6月份,我主要是做旁觀者、食花生,而令我最驚訝的竟是,一隻市值幾大吓的半新股,竟然被炒到飛天,同時也因此帶旺了整個半新股板塊。

這股票是中煙國際(香港)有限公司,簡稱中煙香港(6055)。在1989年,由中國菸草總公司旗下「中國菸草國際有限公司」,再在1989年於總部香港成立「天利國際經貿有限公司」,主要經營從事菸草製品進出口業務。中煙香港在2004年成立。股份在2019年6月12日於港交所主板上市。全球發售集資金額為8.13億元,招股價介乎3.88至4.88元,發行股份為1.67億股,約45%將用於投資與收購;約20%用於支持業務持續發展;約20%用於與其他國際捲菸公司的戰略業務合作;約10%用於一般營運資金;約5%用於改善業務資源的管理以及優化經營管理。最終招股定價為4.88元。
坊間解釋 牽強無倫

中煙香港的表現非常經典,101倍超額認購,回撥了50%作為公開發售,真係好難做到貨源夠乾,以招股價上限4.88元定價,第一天只上升了9.6%,當天的成交量是超過11億元,只要你夠膽識,想賺一鋪勁嘅,真係任你買,此後這股節節上升,十多個交易日內,急升了近5倍,單日成交額是23.83億元,排名第六,夾在盈富基金(2800)和友邦保險(1299)之間,成交量是1.34億股,相比其發售總數1.67億股,以及行使了額外配股權的0.25億股,當日一共成交了其流通總數的69.7%。

如果搜查網上有關此股狂升原因,不外乎說中煙炒起主要有三大原因:其一是「獨市」概念,作為中煙總窗口公司兼負責進出口業務,業務具高度壟斷;其二是炒作市值超過50億元,未來將有資格成為「港股通」股份;其三是注資概念,博中煙香港「阿媽」規模大,只要稍有動作,或已令中煙「升價十倍」。
貨唔夠乾仍大升 有錢才做到

其實這些原因根本是攞嚟講,同大部分財演做直播節目,接聽牛頭角順嫂問騰訊(0700)點解會升的答案一樣咁廢,因為大部分財演唸唸有詞答問題時,都是隨口噏一堆似是而非,馬後炮式辯解去解釋一隻股票點解會升或跌。好多時,當我開車聽收音機聽到啲財演嘅廢噏,真係聽到火到嚟埋。

其實作為一隻回撥50%作公開發售嘅半新股,即係唔係咁乾,而起始市值超過30億的股票,要在10多日的交易日子裏炒高近5倍,而且每天成交額最高可達33.08億,這必須存在着一個巨大實力的莊去操作這件事,因為對於一隻幾十億市值又唔係咁乾的股票,在升幾倍的過程,必會面對龐大沽壓,要這樣升,必須有更強大資金實力,把散戶沽出的貨買入。亦唯有這做,才能夠把一隻唔夠乾,市值大的半新股炒到咁瘋狂。
www.phemey.com
[潘啓才 通天財技]

No comments:

Post a Comment