Booking.com

Booking.com

Favorite Links

Friday, July 19, 2019

湯文亮:示威到尾聲 經濟開始轉壞

文章日期:2019年7月19日

【明報專訊】茶餐廳老闆話很久沒有同我捉中國象棋,不如來一次三局兩勝,輸家當然要請食飯,我話冇問題,近30年我都未輸過,因為我根本冇同人捉棋,老闆既然要請我食飯,我當然卻之不恭。

原來老闆的棋藝很勁,我勉強才可以1比1打成平手,到第三盤,我處於下風,只差一步,老闆就可以贏我,但我有一個殺着,就是可以不停將軍,如果唔懂得捉棋的人會認為是和局,但我認輸,就算我可以無了期將軍而令到老闆不能夠用最後殺着,我都是輸,因為長將作輸,於是去「友和」食日本餐,老闆帶兩支14代去,好似佢用的錢多過我很多。
港人沒過分借貸 兩三年低潮應捱得住

近日香港市面淡靜,一般人認為是受到示威活動影響,其實,除了越南之外,整個亞洲都受到中美貿易戰影響而經濟轉壞,新加坡的情况比香港還要差。所以,大部分亞洲地區的居民都準備過一個經濟寒冬,台灣應該是最差的地方,如果蔡小姐連任,情况更加衰多二錢重,因為除了零售消費減弱之外,仲要向美國買軍火,那些空姐又唔生性,不斷罷工,長榮睇怕都唔捱得幾耐,香港亦唔見得會比其他地區好,我擔心經濟轉壞的時間太長,年輕的示威者反而會成為經濟下滑的代罪羔羊。其實,有沒有示威,香港的經濟都正在轉壞,或者示威活動令到情况更加惡劣。

茶餐廳老闆問我示威活動幾時會完,我認為過了今個星期應該會告一段落,今個星期遊行口號並不着重五大訴求,而是獨立調查,而且負責人傾向和平行動,估計示威活動會依時散去,不會有什麼激烈衝擊行為,那些示威者策劃者亦知道,已經搞了很多次遊行,連立法會也被佔領,政府亦不為所動。

長此下去,示威就會變成一個擾民活動,做生意的人生意減少,自不然將怨氣轉到示威者身上,就算做多幾次示威,政府都不會回應,而且示威愈多,會造成警權愈大,更多示威者被拘捕,這是長將作輸的道理。

所以,現在暫時結束激烈示威活動是正確的做法,溫和的當然可以繼續,但溫和的不會收到效果,簡直是浪費彈藥。

不過,就算示威活動結束,大家唔好以為經濟就會好轉,事實上有沒有示威活動,經濟都正在開始轉壞,好彩一般香港人沒有過分借貸,兩三年低潮應該可以捱得住,超過三年就很難講,大家可能唔相信,但過多幾個月,大家就可以感受到經濟轉壞的情况。

紀惠集團行政總裁
[湯文亮 敢說反話]

No comments:

Post a Comment