Booking.com

Booking.com

Favorite Links

Monday, January 14, 2019

湯文亮:超人「量力而為」有深意

文章日期:2019年1月14日

【明報專訊】李嘉誠在退休後出席長和系晚宴,大家都非常期待誠哥今次有什麼金句,誰不知誠哥舊調重彈,再次說如果買樓就要量力而為,傳媒當然不滿意,甚至有傳媒話誠哥無料到,大家可能忽略誠哥話今年很困難,環球的經濟都很差,買樓要量力而為。

其實,我認為誠哥的意思是量力而不為,可以不買的話就不買,老實說,誠哥這樣說已經是很大膽,大家唔買樓,長實的業績又如何會出色。

實為「可以不買就不買」

不過,誠哥一定不能夠講到明叫大家暫時唔好買樓,最多只能暗示環球經濟不穩,買樓一定要量力而為。

有極度睇好樓市的評論員話,誠哥講量力而為,冇十年都有八年,誰不知愈講愈升,在大部分人睇淡樓市的情况下,誠哥再講量力而為,其實是穩定軍心,暗示樓價還會繼續上升,我覺得這個誤會頗大,其實,量力而為是一服太子都食唔壞的藥,如果有人問,他是否可以去跑馬拉松,可不可以去富士山攻頂,可不可以先辭工後跳槽,全部的回答都是可以,不過要量力而為,一個答了等於沒有答的答案,嚴格來說,量力而為並不是一個答案,而是叫發問者自行決定。

長遠必升 入錯市失贏錢先機

今次誠哥加多兩句,量力而為就變成量力而不為,做決定的時候就要以荷蘭式拍賣方法,當打算買樓之後,首先就要考慮收入能不能持續,如果有機會減少甚至沒有收入,就要計算手上資金可以支持多久,如果儲蓄不多,當收入減少,基本上是不能夠繼續供樓,或者當利息上升,即使收入不減,每月供款亦有問題,就應該暫時不要買樓,量力而不為。

有很多人認為樓市長遠必升,就算跌都是假跌,我絕對同意,關鍵就是業主是否能夠守得住他們的物業,如果樓價下跌超過負債,如果可以的話,大部分業主會選擇放棄,就算以後樓價回升,那些人就享受不到勝利果實,所以,買樓之前先要衡量本身實力,量力而為或者量力而不為,一個關乎贏輸的決定。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

https://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481149913&node=1547405192241&issue=20190114

No comments:

Post a Comment