Booking.com

Booking.com

Favorite Links

Wednesday, July 11, 2018

湯文亮﹕點解小米升騰訊跌?

文章日期:2018年7月11日

【明報專訊】小米(1810)上市,第一日潛了些少水,有年輕小姐話唔抵,想抽的時候抽唔到,唔想抽到的時候100%抽到,早知留番啲錢買騰訊(0700)好過。

小米首日買抵過入飛抽

在天南地北一番之後,小姐話佢男友近日沒有找她,小道消息話他識了一個少女,但那位小姐表現非常淡定補充說,現在放他出去玩下,唔需要幾耐,他就會回到身邊,老練之處,與她的年紀絕不配合,香港的女士太過早熟。

我話男女之間的事,我不大懂得,不如講番股票,點解今日小米升,騰訊跌?小姐話唔知,如果知道就入多幾張飛抽小米。其實,那位小姐不用入飛,昨日小米在開鑼後整天潛水,從市場買抵過入飛抽,買小米與騰訊的是同一類型投資者,小米上市潛水,不過,不少大行例如大摩等睇小米可見30元,既然如此,不少人便賣走手上騰訊,轉買小米,貪其值博率高,所以造成小米升,騰訊跌。年輕小姐話不明白,我更加不明白,那位小姐是專業人士,她的工作是教人投資股票。

我問那小姐,是不是她的男友最近識了一位少女,而減少了與她的約會,情况就好似小米上市,多了人買小米,削減了買騰訊的人,甚至有人賣走手上騰訊而轉買小米,造成今日小米升,騰訊跌。

大行目標30元 散戶貪值博率高

今次我可能勾起她的痛苦,竟然話同意我的說法,問我之後又如何,小米會不會繼續升,騰訊繼續跌?我話這與你的男友會不會回到你身邊的理由一樣,如果他認識的那位少女比你好,有可能永遠不會回到你身邊,如果股票投資者發覺小米的前景比騰訊佳,就會繼續賣騰訊,買小米,騰訊可能有機會繼續下跌。小姐沒有回答,她在沉思。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

No comments:

Post a Comment