Booking.com

Booking.com

Favorite Links

Monday, January 16, 2017

潘啟才:「供乾」的神奇魔法

http://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481140709&node=1478459924419&issue=20161107
文章日期:2016年11月7日

【明報專訊】如果你聽行內人吹水講炒股票,你會經常聽到佢哋講:「啲貨咁散,等佢哋供番手先講啦!」這句話其實是什麼意思呢?要詳細解釋,讓我由頭到尾,用簡單方法解說一下股票指揮官是如何炒股票,但由於我未試過做指揮官,以下內容當然有點「知少少扮代表」成分,不能太過當真。

假設有一隻股票市值1億元,在未炒起之前,股價是1元,大股東及相關人士已把股權集中到95%,換句話說,股票的市場流通量只有5%或市值500萬元,這時要把股票炒高十倍變成10元或市值10億,是輕而易舉的事,因為只要在上升途中,把所有沽出的股票買乾便可以,然後注入極具幻想空間的項目,再通過適當宣傳攻勢,讓大眾股民知道這個消息,再下一步當然是逐步散貨,把炒高的股票用10元、9元、8元、7元……甚至低至0.5元等價錢,把55%的股份沽給貪婪的散戶手裏,大股東這時的持股量亦跌至40%。如上述過程操作得夠好的話,指揮官的利潤當然非常可觀。

一隻股票經歷過一次狂升暴跌,把散戶殺得血流成河,我們可以用「炒傷了」來形容這隻股票,在炒傷的過程中,散戶當然遍體鱗傷,指揮官及相關人等當然賺得肚滿腸肥,散戶需要時間給荷包養傷及冲淡這股對他們所產生的心靈創傷。所以「炒傷了」的股票,不用上二三年時間養傷,想再爆炒一次,也難以再找老散接貨。

股票「炒傷了」 需兩三年休養

當時間一天天過去,指揮官所賺的錢也用得七七八八,要再次努力賺錢,但炒散了的股票是很難炒起的,如上所述,由於股權集中度只得番40%,要把股份再集中至95%,有兩種方法,就是通過從散戶手中慢慢低價買回來,但這樣做,不知等到何年何月何日才可完成,對於只爭朝夕的股票玩家,哪有這種耐性,另一種快速、有效的奇招,就是來一次暴力「供乾」。說穿了,其招式就是「大比例、小折讓」供股。

假設3年後,這隻股票慢慢跌至0.25元,市值得番2500萬元,公司突然宣佈供股,條款是1供8,供股價0.25元,這表示如果有一位手持一萬股的散戶,三年前用4元買入此股,即花了4萬元,現值跌至得番2500元,如果他想完全跟供,即要供8萬股,每股0.25元,這表示要再投入2萬元跟供。

炒高散貨養傷供乾 每幾年一次輪迴

試想一下,如你是這位老散,3年前投入4萬元,等了三年,輸剩得番2500元,本來已經開始淡忘,但供股這件事,再次挑起你的傷痛,加上供股條件兇殘及全無著數,因為供股價跟市價一樣,就算想買,在市場買便可,毋須供股,還有,就算想供,可能已經輸到無錢跟供,因為要投入8倍於股票現值的資金,按常理推測,大部分輸到傻咗的散戶都不跟供。

假設極端情況出現,所有散戶都不跟供,大股東通過包銷,把所有供股股票拿下,他的股票權股集中度便會從40%升至93.33%=(40%+800%)/(100%+800%),這便是「供乾」的神奇魔法,可以把又濕又散的股票,一次就「供乾」。但萬一遇到一班輸到short 咗的散戶,盲目地跟供又如何呢?這個問題也不大,一次唔乾,供多兩次就肯定乾過沙漠。

「供乾」完的股票,就是下回做世界最重要的一步,至此,這隻股票又再次返回原點,再次輪迴,又重新開始下世的炒高、散貨、養傷及供乾。更多資訊,可登入www.phemey.com。

www.phemey.com

[潘啟才 通天財技]

No comments:

Post a Comment